Elytis@Koun@Hatzidakis@Moushouri

Read the texts about Odyssey Elytis, Carolos Koun, Manos Hatzidakis and Nana Moushouri and answer the questions.